a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Zagrożenie radiacyjneZagrożenie radiacyjne
Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.

Promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 nanometrów
Źródło: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U.2007 nr 42 poz. 276 z późn. zm.)
 
 
Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
 
Przed zagrożeniem radiacyjnym
a)         na wypadek katastrofy przygotuj następujące rzeczy:
—        latarkę z zapasowymi bateriami,
—        przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami,
—        apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy,
—         zapas żywności i wody,
—        zapas worków do przechowywania żywności,
—        solidne obuwie.
b)   bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu.
c)   opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.
d)  przygotuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny, jeżeli
w czasie wystąpienia zagrożenia są rozdzieleni (realna możliwość w ciągu dnia,
gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
e)  poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych w innych miejscowościach, aby służyli
jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy członkowie twojej rodziny
znają nazwisko, adres i numer telefonu osoby kontaktowej.
f)  jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastanów się nad
zabezpieczeniem  paszy dla zwierząt hodowlanych, ujęć wody pitnej
oraz pomieszczeń dla nich.
W czasie zagrożenia radiacyjnego
•    zachowaj spokój:
—  nie każdy wypadek, związany z uwolnieniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie niebezpieczny,
—  wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej) nie powodując żadnych zagrożeń.
•    uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się — wykonaj zalecenia wynikające  z komunikatów.
•     gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
—  weź prysznic, zmień buty i odzież,
—   schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie je zamknij.
•    jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonuj je niezwłocznie, według zaleceń władz (służb ratowniczych):
—  nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach ewakuacji,
tymczasowych  schronach i sposobach  postępowania,
—  zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy.
Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.
•     w wypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:
—  zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi,
—  wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
— miej przy sobie cały czas włączone radio bateryjne,
— zamknij, uszczelnij zasuwy piecowe i kominowe,
— udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń, poniżej powierzchni gruntu,
— pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu; aż władze (służby ratownicze) ogłoszą, że jest już bezpiecznie,
— jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem. Bądź przygotowany
do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu.
•        ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą;
•        nie używaj telefonu, jeśli nie jest to konieczne. Linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczej;
•        przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
—  nie zabezpieczoną żywność, przed schowaniem dokładnie opłucz,
—  zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.
•    postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.
Po odwołaniu zagrożenia radiacyjnego
•    należy  opuścić ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddać siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym;
•    należy unikać spożywania żywności ze swojego ogrodu oraz od swoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez lokalny urząd sanitarny;
•    w  przypadku zarządzenia ewakuacji należy zabrać ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe;
•    należy zabezpieczyć mieszkanie.

 
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|