a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Budżetu i FinansówWydział Budżetu i Finansów - FBF

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Kierownik: Krystyna Gurdek
Telefon: (33) 873-42-42

Kasa czynna:
poniedziałek: 7.30 – 15.00
wtorek: 7.30 – 16.00
środa: 7.30 – 15.00
czwartek: 7.30 – 15.00
piątek: 7.30 – 14.00
Przerwa: 11.00 – 11.15
Telefon: (33) 873 42 45

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy :

1. Opracowywanie budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.

2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu i Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

9. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.

10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

11. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

Kierownik Wydziału jest głównym księgowym Starostwa Powiatowego.

Podział organizacyjny - Wydział Budżetu i Finansów

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO NR POKOJU
mgr Krystyna Gurdek Kierownik Wydziału 303
mgr Małgorzata Kolasa-Wołkow
Z-ca Kierownika Wydziału i Głównego Księgowego 304
Teresa Sołtysiewicz Inspektor 303
Janina Targosz Inspektor
217
Halina Mydlarz Inspektor 217
mgr Magdalena Kasperek
Inspektor 307
mgr Irena Żurek Główny specjalista
311
mgr Agata Bednarz Inspektor 304
mgr Ewa Fabin Inspektor 304
mgr Małgorzata Wrona
Inspektor 308
mgr Beata Kubowicz Inspektor 306
mgr Agnieszka Stokłosa
Inspektor
308
mgr Iwona Żak
Podinspektor
305
mgr Magdalena Leśniak
Podinspektor
305

 

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|