a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

NiewybuchyNiewybuchy, niewypay

Chocia od zakoczenia dziaa wojennych II wojny wiatowej mino wiele lat, to nadal moemy spotka si z jej pozostaociami. Nasza nadmierna ciekawo doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszcz a nawet mierci. Szczeglnie w okresie letnich prac polowych, budowlanych czy wycieczek do lasu. Trzeba pamita o niebezpieczestwie, gdy mona napotka:
- przedmioty wybuchowe ( przedmioty pochodzenia wojskowego, ktre z uwagi na waciwoci wybuchowe    gro niebezpieczestwem np. pociski, bomby lotnicze, granaty, miny, naboje artyleryjskie itd.);
- przedmioty niebezpieczne ( to wszelkiego rodzaju urzdzenia lub materiay pochodzenia wojskowego, przemysowego lub innego, ktre maj waciwoci atwopalne, rce, trujce itp.);
- niewybuchy ( pociski, granaty, bomby lub adunki kruszce, w ktrych mimo stworzonych warunkw do wybuchu tzn. uderzenia w przeszkod, uzbrojenie zapalnika – nie nastpia eksplozja);
- niewypay – to naboje, ktre nie zostay odpalone z powodu zacicia si iglicy lub usterek amunicji.
 
 UWAGA !!!
W adnym przypadku nie wolno podnosi, odkopywa, przenosi w inne miejsce, manipulowa przy nich,
wrzuca do ognisk lub innych miejsc takich jak
stawy, gbokie doy itp.
 
 Oglne zasady postpowania
•    po odnalezieniu niewypau lub niewybuchu pod adnym pozorem nie wolno nim porusza, przemieszcza lub przenosi w inne miejsce tego przedmiotu;
•    znaleziony przedmiot przy wykorzystaniu podrcznych rodkw ogrodzi i oznaczy w taki sposb aby zabezpieczy przed przypadkowym dostpem osb nieuprawnionych;
•    w przypadku odnalezienia przedmiotu przez dzieci i modzie, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomi pierwsz napotkan osob doros;
•    po zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca znalezienia przedmiotu w miar moliwoci naley dobra sobie do pomocy osob lub osoby dorose, ktre bd ochrania miejsce niebezpieczne przed dostpem osb nieuprawnionych;
•    o znalezieniu przedmiotu naley natychmiast powiadomi najblisz jednostk Policji,  Stra Poarn lub Urzd Gminy, podajc lokalizacj, a w miar moliwoci rodzaj i ilo tych przedmiotw, sposb zabezpieczenia i oznakowania oraz swoje dane personalne. Po przybyciu ww. sub naley wskaza miejsce lokalizacji niebezpiecznych przedmiotw.
 
Dalsze czynnoci zwizane z zabezpieczeniem i neutralizacj niebezpiecznych przedmiotw przejmuje Policja, Stra Poarna  oraz wojska inynieryjne.
 
Naley pamita, e niewypay i niewybuchy posiadaj rnorak form i ksztat, std te w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, e odnaleziony przedmiot moe by niewypaem lub niewybuchem naley powiadomi Policje, Stra Poarn lub Urzd Gminy.
Samemu nie naley podejmowa prby weryfikacji swego podejrzenia, gdy z reguy w takim przypadku fina jest tragiczny !!!

 

Pliki do pobrania:

niewybuchy.jpg (Rozmiar: 69443 bajtw)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|