a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Organizacje pożytku publicznegoWadowickie Stowarzyszenie
Integracji Społecznej – Klub
Abstynentów „Victoria”

KRS: 0000052166
Al. Wolności 52
34-100 Wadowice
(33) 873 33 20
klub@victoria.org.pl
www.victoria.org.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach

KRS: 0000146813
Os. XX-lecia 1
34-100 Wadowice
(33) 873 18 87
dacszanse@wadowice.pl
www.dacszanse.pl

Stowarzyszenie Pomocy
Młodym im. Jana Pawła II

KRS: 0000265504
A. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Międzyszkolny Klub Sportowy
w Andrychowie

KRS: 0000226093
1 Maja 4
34-120 Andrychów
(33) 870 25 00

Fundacja „Czartak”

KRS: 0000095802
Gorzeń Górny 2
34-100 Gorzeń Górny
532-788-635
www.muzeumezegadlowicza.pl

Międzyszkolny Klub Kajakowy

KRS: 0000226093
Łączany 412
34-115 Łączany
604-962-954
zbyszekmkk@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu „Dino”

KRS: 0000014149
Słowackiego 15
34-120 Andrychów
(33) 870 33 64
(33) 870 61 86
www.dino-andrychow.blogspot.pl

Stowarzyszenie im. Doktora
Edmunda Wojtyły

KRS: 0000049226
Barska 17
34-100 Wadowice
(33) 823 56 45, 604 510 960
rada@wadowice.pl, stowarzyszenie.wadowice@wp.pl
www.dompielegnacyjny.wadowice.pl

Andrychowskie Stowarzyszenie
Trzeźwości – Klub Integracji
Społecznej „Watra”

KRS: 0000091865
Metalowców 10
34-120 Andrychów
(33) 877 28 62
klubwatra@neostrada.pl

Stowarzyszenie Wspierania Osób
Przewlekle Psychicznie Chorych
i Niepełnosprawnych

KRS: 0000225713
Pułaskiego 5
34-100 Wadowice
(33) 873 13 00
dps-wadowice@neostrada.pl
www.dps-wadowice.neostrada.pl

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid”

KRS: 0000008824
Kościuszki 1
34-120 Andrychów
601-292-429

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani

KRS: 0000017513
Tłuczań 1
34-114 Tłuczań

Fundacja Oaza Życzliwości

KRS: 0000233899
Przytkowice 292
34-141 Przytkowice
poczta Kalwaria Zebrzydowska
(33) 876-85-18

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Społeczności Lokalnej „Totus”

KRS: 0000044030
Starowiejska 30
34-120 Andrychów
509-814-117

Ludowy Klub Sportowy „Żarek” Stronie

KRS: 0000006231
Stronie 67
34-145 Stronie
501-596-011
www.zarekstronie.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy

KRS: 0000129572
Klecza Dolna 316
34-124 Klecza Dolna
(33) 872 21 98
                klecza.osp@interia.pl
www.ospklecza.strazacy.pl

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 

KRS: 0000230370
Stadionowa 23
34-115 Ryczów
664-874-629
www.ryczoworzel.futbolowo.pl

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie

KRS: 0000039835
ul. Krakowska 41
34-120 Andrychów
(33) 875 33 20, 604-806-362
sgw@andrychow.pl
www.sgw.andrychow.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej   

KRS: 0000115606
ul. Zatorska 7/2,
34-100 Wadowice

515 356 317
tmzw@wp.pl
www.tmzwadowice.pl

Stowarzyszenie Bene Factum

KRS: 0000320063
ul. Wojciecha Weissa 3/3
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
512 317 674
info@benefactum.org.pl
www.benefactum.org.pl

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących "ZAPAŁKA"

KRS: 0000358679
Siedziba: Wyźrał 58a,
34-103 Witanowice
Biuro: ul. Legionów 20,
34-100 Wadowice
518 555 686
fundacja.zapalka@gmail.com
www.fundacjazapalka.pl

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Beskidzkie

KRS 0000190280
Kaczyna 50
34-123 Chocznia
33 873 0379
biuro@soswkaczyna.iaw.pl

Parafialny Klub Sportowy
"Św. Józef" przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

KRS: 0000042440
ul. Rynek 26
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
www.pksswjozef.cba.pl

Klub Sportowy „Filkówka”
w Barwałdzie Średnim 

KRS: 0000008802
Barwałd Średni 208
34-124 Klecza Górna
694-502-389
www.filkowka.webd.pl

Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Łączany

KRS: 0000238045
Łączany 373
34-115 Ryczów
508-515-357
www.wisla.laczany.pl

Ludowy Klub Sportowy „Orkan”
w Radoczy

KRS: 0000014811
Dworska 8
34-100 Wadowice
33 823 40 89
orkanradocza@wp.pl
www.orkanradocza.cba.pl

Ludowy Klub Sportowy “Leńcze” w Leńczach

KRS: 0000018715
Leńcze
34-142 Leńcze
509-693-528
www.lkslencze.futbolowo.pl

Klub Sportowy „Sosnowianka”

KRS: 0000042095
Stanisław Dolny 399
34-130 Stanisław Dolny
502-628-215
www.sosnowiankastanislaw.futbolowo.pl

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze “Ignis”

KRS: 0000084771
Barwałd Średni 136
34-124 Barwałd Dolny
33 87 66 290
www.stowarzyszenieignis.pl

Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” w Kalwarii Zebrzydowskiej

KRS: 0000129189
Mickiewicza 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
606-713-412

Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej”

KRS: 0000242715
Parkowa 1
34-100 Wadowice
33 823 34 91

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE

KRS: 0000242715
Wojtyłów 16
34-100 Wadowice
533 732 103
adiutare@adiutare.eu
www.adiutare.eu

Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II

KRS: 0000265504
Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu “ALPS”

KRS: 0000299379
Mickiewicza 27
34-100 Wadowice
33 872 69 63, 519-352-919
biuro@alps.org.pl
www.alps.org.pl

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty

KRS: 0000320551
Lanckorona 101
31-143 Lanckorona
fundacja@pozahoryzonty.org
12 422 02 99
www.pozahoryzonty.org

Stowarzyszenie „Agrado”

KRS: 0000341302
Aleja Wolności 21A
34-100 Wadowice
wolontariat.agrado@gmail.com
692 439 762, 728 784 397
www.aperio-agrado.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Wspólna Sprawa"

KRS: 0000382788
Izdebnik 3
34-144 Izdebnik

Fundacja „Szpital Wadowice”

KRS: 0000385752
Aleja Wolności 52
34-100 Wadowice
516 953 003

Fundacja „Promyczek”

KRS: 0000437424
Dobra 4
34-120 Targanice
centrumpromyczek@gmail.com

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Koło w Wadowicach

KRS: 0000441851
E. I K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
660 272 082
klub@diabetykwadowice.pl

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol”

KRS: 000445357
Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice
pukskarolwadowice@gmail
883-111-164
www.pukskarol.pl


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|