a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Stowarzyszenia kultury fizycznejnazwa siedziba
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ZEN”
Wadowice,
os Pod Skarp 2/35
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sok” Wadowice,
ul. Teatralna 1
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ZEN”
Andrychw,
ul. Beskidzka 3d
S. Sportw Lotniczych „Wings” Wadowice,
ul. Kochanowskiego 38b
Ognisko Towarzystwa Krzewienia kultury Fizycznej „Splot” Andrychw,
ul. 1 Maja 19/14
Ludowy Klub Sportowy „Db – Kolmar” Tomice,
Pawilon Sportowy
Modzieowy Klub Jedziecki „Podhalanin” Wadowice,
ul. Kocielna 4
Parafialny Klub Sportowy „w. Jzef”
Kalwaria Zebrzydowska
Parafia Rzymsko-Katolicka
Ludowy Klub Sportowy „Cis” Jaszczurowa
Dom Straaka
34-106 Mucharz
Klub Seitedo Karate „Mawashi” 34-123 Chocznia
ul. Kociuszki
Klub „Seitedo Karate” Wadowice
ul. Lwowska 58/17
Andrychowskie Towarzystwo Tenisowe Targanice ul. Beskidzka 29
34-120 Andrychw
Ludowy Klub Sportowy „Pomie” Sosnowice
34-113 Paszkwka
Ludowy Klub Sportowy „Chem” 34-146 Stryszw
Stryszw 542
Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska Beskidzkie Kaczyna 50
34-123 Chocznia
Ludowy Klub Sportowy „Wikliniarz” Woniki 220
34-103 Witanowice
Ludowy Klub Sportowy „Skawa” 34-103 Witanowice 316
Stowarzyszenie Szkoa Dla Regionu - LKS „Orkan” Radocza
ZSRCKU
34-100 Wadowice
  Maopolski Klub Karate „Seitedo” Andrychw
ul. Starowiejska 22a
Ognisko TKKF „Bieszczady” Andrychw
ul. Wkniarzy 18
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe Wadowice
ul. Krakowska 10/10
Powiatowy Szkolny Zwizek Sportowy Wadowice
ul. Wojska Polskiego 13
Midzyszkolny Klub Kajakowy czany
34-115 Ryczw
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Set” Wadowice
ul. Trybunalska 8
Ognisko TKKF „Ogniwo” Andrychw
ul. Batorego 24
Ludowy Klub Sportowy „Pogrze” Gieratowice
34-122 Wieprz
Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Inwad
ul. Mia 9
34-120 Andrychw
Ludowy Klub Sportowy „Skawa” Jaroszowice
34-100 Wadowice
Ludowy Klub Sportowy „Sok” 34-108 Frydrychowice
Ludowy Klub Sportowy „Orze” 34-115 Ryczw ul. Stadionowa 23
Ludowy Klub Sportowy „Nadwilanka” 34-114 Brzenica
Brzenica 278
Ludowy Klub Sportowy „Czarni Koziniec”

34-106 Mucharz

Koziniec

Wiejski Klub Sportowy „arek” Barwad Grny 272
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice
34-100 Wadowice 
Legionw 24
Ludowy Klub Sportowy „Stanisawiaka” Stanisaw Dolny
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Ludowy Klub Sportowy „Sok” Chrzstowice WDK
Wiejski Klub Sportowy „Victoria” Pwie 114
34-115 Ryczw
Ludowy Klub Sportowy „Spartak” Przybradz 134
34-108 Frydrychowice
Ludowy klub Sportowy „Astra” 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 52
Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Bachowice ul. Pod Borem 63
34-116 Spytkowice
Ludowy Klub Sportowy „ysa Gra” Zawadka
34-100 Wadowice
Ludowy Klub Sportowy „Relaks" 34-105 Wysoka
Ludowy Klub Sportowy „arek” Stronie 67, 34-145 Stronie
Ludowy Klub Sportowy „Przecz” Kossowa 6a 34-114 Brzenica
Ludowy Klub Sportowy „Wisa” 34-115 czany
Dom Straaka

Ludowy Klub Sportowy „Zaskawianka” Wadowice
ul. Zygmunta I Starego 43
Ludowy Klub Sportowy „Korona” Skawinki 215
34-143 Lanckorona
Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Su. Bol.
34-120 Andrychw
ul. Rynek 27
Ognisko TKKF „Motor” przy WSW Andoria SA 34-120Andrychw
ul. Krakowska 140
Ognisko TKKF „Leskowiec” 34-100 Wadowice
os. Kopernika 10
Ludowy Klub Sportowy „Filkwka” Barwad redni 208
34-124 Klecza Grna
Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 16
Miejski Klub Sportowy „Skawa” 34-100 Wadowice
ul. Bonie 2
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” ul. Gwna 1
34-123 Chocznia
Ludowy Klub Sportowy „Orze”
Wieprz 217
34-122 Wieprz
Ludowy Klub Sportowy „Sok”
34-141 Przytkowice
Ludowy Klub Sportowy „Jastrzbianka”
Jastrzbia 53
34-143 Lanckorona
Ludowy Klub Sportowy „Orze”
Radocza 21
34-100 Wadowice
Ludowy Klub Sportowy „Db”
Dom Kultury
34-113 Paszkwka 238
Ludowy Klub Sportowy „Iskra”
34-124 Klecza Dolna
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”
Zebrzydowice
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Ludowy Klub Sportowy „Halny”
34-120 Andrychw
ul. Legionw 7
Ludowy Klub Sportowy „Cedron”
Brody 112
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Ludowy Klub Sportowy „Pogo”
Bugaj 81
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Ludowy Klub Sportowy „Jubilat”
Izdebnik 540
34-144 Izdebnik
Ludowy Klub Sportowy „Spartak”
Skwace 12
34-106 Mucharz
Ludowy Klub Sportowy „Halniak”
Targanice
ul. Floriaska 2
34-120 Andrychw
Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec”
Rzyki
os. Szczeniaki 1
34-125 Sukowice
Ludowy Klub Sportowy „Lecze”
34-142 Lecze

Ludowy Klub Sportowy „Gronie”
Zagrnik ul. Szkolna
34-120 Andrychw
Ludowy Klub Sportowy „Stalmark Burza”
Roczyny
ul. Sportowa 14
34-120 Andrychw
Ludowy Klub Sportowy „Amator”
Babica 66
34-103 Witanowice
Ludowy Klub Sportowy „Zryw”
Lanckorona
Rynek 113
34-143 Lanckorona
Towarzystwo Sportowe „Beskidy”
ul. Kociuszki 1                   34-120 Andrychw
Maopolski Klub Rekreacji Turystyki i Sportu
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 4
Midzyszkolny Klub Sportowy „Szarotka”
34-100 Wadowice
ul. Poprzeczna 1/36
Midzyszkolny Klub Sportowy
34-120 Andrychw
ul. 1 Maja 4
Klub Sportowy „Sosnowianka”
Stanisaw Dolny 399
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Kolarski Klub Sportowy „Andrychw”
34-120 Andrychw
ul. Lenartowicza 52/8
Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Bczynie
Bczyn ysa Gra 18
34-113 Paszkwka
Stowarzyszenie Rodzinne Towarzystwo Sportowe „Jawornica” w Sukowicach
Sukowice
ul. Turystyczna 103
34-120 Andrychw
Kalwaryjski Klub Sportowy „Seido Juku Karate” w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyska 4
Polska Federacja Seido Karate
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 58/17
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu "ALPS"

34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 27

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|