a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Wadowicach od dnia 25 maja 2020 r.

22-05-2020

Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Wadowicach od dnia 25 maja 2020 r.
Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazw i zakazw w zwizku z wystpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) z dniem 25 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wadowicach wznawia si bezporedni obsug interesantw na zasadach okrelonych poniej:


Obsuga bezporednia jest moliwa tylko po wczeniejszej rejestracji telefonicznej pod nastpujcymi numerami telefonw:
* Wydzia Komunikacji i Transportu: rejestracja pojazdw tel. 338734282, 338734210, prawa jazdy tel. 338734251. Biuro Obsugi Klienta przyjmuje wszystkie wnioski i pisma, w godzinach pracy urzdu, bez koniecznoci wczeniejszej rejestracji telefonicznej.
* Referat Zamiejscowy Wydziau Komunikacji i Transportu w Andrychowie: rejestracja pojazdw tel. 338429945, prawa jazdy tel. 338429944,
* Referat Zamiejscowy Wydziau Komunikacji i Transportu w Kalwarii Zebrzydowskiej  tel. 338766703,
* Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego tel. 338734214,
* Referat Zamiejscowy Wydziau Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie tel. 338429953,
* Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami: obsuga stron w zakresie ewidencji gruntw i budynkw tel. 338734205, obsuga geodetw oraz sprzeda mapy sytuacyjno-wysokociowej tel. 338734208,
* Wydzia rodowiska tel. 338734267,
* Wydzia Drg Powiatowych tel. 338734232,
* Powiatowy Rzecznik Konsumentw tel. 338734240,
* Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych tel. 338734219,
* Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu tel. 338734276,
* Biuro Rzeczy Znalezionych tel. 338734279,
* Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu w sprawach skarg i wnioskw  tel. 338734250,
* Midzyzakadowa Kasa Zapomogowo-Poyczkowa tel. 338734223,
* pozostae sprawy tel. 338734200.

Po telefonicznym zarejestrowaniu naley przyj o wyznaczonej godzinie przyjcia, do wskazanego w trakcie rejestracji pomieszczenia w budynku Starostwa (w celu uniknicia tworzenia si niepotrzebnych kolejek prosimy nie przychodzi przed wyznaczon godzin wizyty). Niestawienie si na wizyt o ustalonej godzinie powoduje jej anulowanie i konieczno ponownego ustalenia nowego terminu.


Biuro Obsugi Klienta przyjmuje wszystkie wnioski i pisma, w godzinach pracy urzdu bez koniecznoci wczeniejszej rejestracji telefonicznej.
Dopuszczalna liczba interesantw przebywajcych, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie moe by wiksza ni jedna osoba na jedno stanowisko obsugi z zastrzeeniem wymogw sanitarnych: zachowaniu bezpiecznej odlegoci od innych osb
- nie mniej ni 1,5 metra, stosowaniu maseczek i dezynfekowaniu rk.
Kasy urzdu bd czynne w nastpujcych godzinach: poniedziaek, roda, czwartek - od 7.30 do 15.00, wtorek - od 7.30 do 16.00, pitek - od 7.30 do 14.00.

Kierujc si dobrem zarwno klientw,  jak i pracownikw samorzdowych rekomendujemy nadal kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach z wykorzystaniem rodkw komunikacji elektronicznej, telefonicznej i korespondencji tradycyjnej.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|