a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Jednostki organizacyjne powiatu działające na rzecz osób niepełnosprawnychSpecjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Wadowicach

34-100 Wadowice
ul. Zegadłowicza 38
tel. 8732027
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kalwarii Zebrzydowskiej

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Broniewskiego 1
tel. 8764918
Specjalny Ośrodek Szkolno
- Wychowawczy w Kaczynie


34-123 Chocznia
Kaczyna 50
tel. 8730379
Środowiskowy Dom Samopomocy
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach

34-100 Wadowice
ul. E i K. Wojtyłów 16
tel / fax 8732363
Środowiskowy Dom Samopomocy
im. Bł. Matki Teresy z Kalkutyw Wadowicach
Filia w Andrychowie34-120 Andrychów
ul. Ignacego Daszyńskiego 12
tel / fax 8759358
Dom Pomocy Społecznej dla osób
starszych

dysponuje 92 miejscami, koedukacyjny
organ prowadzący - Powiat

34-100 Wadowice
ul. Parkowa 1
tel. 8233491
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
dysponuje 114 miejscami, koedukacyjny
organ prowadzący - Powiat


34-100 Wadowice
ul. Pułaskiego 5
tel. 8731300
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie (dziewcząt)

dysponuje 62 miejscami
organ prowadzący - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 31
tel. 8238598
Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
(mężczyzn)

dysponuje 57 miejscami, organ prowadzący Kuria Prowincjonalna Zakonu Bonifratrów

34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
Zebrzydowice 1
tel. 8766508
Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie
(kobiet)

dysponuje 85 miejscami,
organ prowadzący - Powiat


Izdebnik 1
tel. 8763222

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|