a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Biuro Ochrony ZdrowiaBiuro Ochrony Zdrowia - WOZ

34-100 Wadowice

ul. Batorego 2

Kordynator: Urszula Schmitz

tel. (33) 87-34-265

 

Do zada Biura naley:
1) nadzorowanie spraw zwizanych z tworzeniem, przeksztacaniem lub likwidacj, rozszerzaniem lub ograniczaniem dziaalnoci podlegego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz nadawanie i zmiana statutu,
2) sprawowanie ustawowego nadzoru nad Zespoem Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ktrego podmiotem tworzcym jest Powiat,
3) rozpatrywanie wnioskw dotyczcych zbycia, wydzierawienia lub wynajcia majtku trwaego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
4) analiza i ocena legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci gospodarki finansowej prowadzonej przez Zesp Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
5) przyznawanie Zespoowi Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach dotacji na realizacj zada wynikajcych z ustawy o dziaalnoci leczniczej,
6) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
7) przygotowywanie projektw uchwa i zarzdze dotyczcych ochrony zdrowia,
8) przygotowywanie projektw umw i porozumie zawieranych z Zespoem Zakadw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
9) wsppraca z instytucjami zajmujcymi si ochron zdrowia na szczeblu ponadpowiatowym,
10) koordynowanie prac zwizanych z aktualizacj wojewdzkiego planu dziaa na wypadek wystpienia epidemii,
11) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania zwok do celw naukowych na wniosek waciwej uczelni,
12) wydawanie decyzji o zezwoleniu na sprowadzenie do Polski z obcego pastwa zwok, szcztkw zwok oraz urn z prochami,
13) czuwanie nad realizacj umowy w zakresie przewozu zwok osb zmarych i zabitych w miejscach publicznych,
14) ustalanie i aktualizacja rozkadu godzin pracy aptek oglnodostpnych na terenie Powiatu,
15) wsppraca midzysektorowa w zakresie realizacji programw promocji zdrowia,
16) opiniowanie oraz wsppraca z Wojewod w zakresie  aktualizacji „Wojewdzkiego Planu Zabezpieczenia Medycznych Dziaa Ratowniczych”,
17) prowadzenie innych spraw zleconych przez Zarzd Powiatu i Wicestarost, wynikajcych z przepisw w zakresie ochrony zdrowia.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|