a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Katastrofy budowlaneKatastrofy budowlane
Postpujca urbanizacja, starzejca si infrastruktura budowlana i techniczna stwarza realne zagroenia katastrofami budowlanymi.
Katastrofy budowlane najczciej powodowane s:
•     wybuchami gazu,
•    obsuniciem stropw lub nadwereniem elementw konstrukcyjnych budynkw,
•    tpniciami.
 
Gdy bye wiadkiem lub uczestnikiem katastrofy budowlanej, niezwocznie powiadom Stra Poarn (tel. 998), Policj ( tel. 997), Pogotowie Ratunkowe (tel. 999) lub zadzwo pod numer alarmowy 112
 
Gdy zdarzy si katastrofa budowlana budynku, w ktrym mieszkasz, pamitaj !!! Opuszczajc dom (mieszkanie):
•    wycz w mieszkaniu instalacj gazow, elektryczn, wodn,
•    zabierz ze sob dokument tosamoci i inne wane dokumenty,
•    zabierz ze sob ywno, koce, odzie, pienidze,
•    zadbaj o to, aby dom opucili wszyscy domownicy oraz ssiedzi, zachowaj szczegln ostrono,
•    jeli nie moesz opuci budynku (mieszkania) drzwiami wyjciowymi, przez klatk schodow z powodu zagroenia lub innych przeszkd – uciekaj przez okno lub okna ssiadw, jeli to moliwe.
 
Gdy nie masz moliwoci opuszczenia domu, wywie w oknie biae przecierado lub obrus – jako znak dla ratownikw, e potrzebujesz pomocy.
Gdy jeste unieruchomiony (przysypany), nawouj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe – uatwisz ratownikom lokalizacj.
 
Gdy opucie dom (mieszkanie):
•    jeli spodziewasz si dodatkowego zagroenia, np. gazem, powiadom okolicznych mieszkacw.
•    powiadom kierujcego akcj ratownicz o osobach z rodziny i ssiadach, ktrzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, ktre aktualnie i na pewno przebywaj poza domem (w pracy, szkole itp.),
•    jeli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przeka je niezwocznie subie ratowniczej,
•    nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,
•    nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchod do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia sub budowlanych, ktre okrel, czy takie wejcie jest bezpieczne,
•    o ile doznae obrae (jeste ranny), zgo si do punktu pomocy medycznej,
•    zgo swoje potrzeby do punktu pomocy spoecznej lub wadz terenowych,
•    postpuj dalej zgodnie z zaleceniami wadz miasta, gminy.

 
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|