a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Stowarzyszenianazwa siedziba
Maopolsko-lskie Stowarzyszenie Romw
Zarzd z siedzib w Andrychowie
Andrychw
ul. Floriaska 3
Towarzystwo Mionikw AndrychowaAndrychw
ul. Krakowska 69
Towarzystwo Przyjaci Kalwarii ZebrzydowskiejKalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 2
Towarzystwo Mionikw Ziemi WadowickiejWadowice
ul. Zatorska 7
Towarzystwo Przyjaci LanckoronyLanckorona 34-143
Rynek
S. Klub Inteligencji KatolickiejWadowice
pl. Jana Pawa II 1
S.Rodzin Katolickich "Wsplnota Poranka"Radocza 315/6
34-100 Wadowice
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet pod wezwaniem w. Zyty w WadowicachWadowice
ul. Zatorska 22
PTTK przy AZPB Andropol S.A. w AndrychowieAndrychw
ul. Krakowska 83
OSP Kalwaria ZebrzydowskaKalwaria Zebrzydowska
al. Jana Pawa II 3a
OSP LeczeLecze 34-142
OSP PrzytkowicePrzytkowice 34-141
OSP Barwad GrnyBarwad Grny
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
OSP ZebrzydowiceZebrzydowice
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
OSP Zarzyce WielkieZarzyce Wielski
34-142 Lecze
OSP Stanisaw DolnyStanisaw Dolny
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
OSP Bugaj
Bugaj
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
OSP Brody
Brody
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
OSP Andrychw
Andrychw
ul. Rynek 16a
OSP Inwad
Andrychw
ul. Mika 9a
OSP Roczyny
Roczyny
ul. Bielska 156
34-120 Andrychw
OSP Rzyki
Rzyki
os. Za Kocioem 1a
34-125 Sukowice
OSP Sukowice Bolcina
Sukowice Bolcina
ul. Racawicka 121
34-125 Sukowice
OSP Sukowice g
Sukowice g
ul. Beskidzka 124
34-120 Andrychw
OSP Targanice Dolne
Targanice
ul. Dobra
34-120 Andrychw
OSP Targanice Grne
Targanice Grne
ul. Floriaska 2
34-120 Andrychw
OSP Zagrnik
Zagrnik
ul. Skornicka 2
34-120 Andrychw
S. Przyjani Polsko - Amerykaskiej

OSP Izdebnik
Izdebnik 186
34-144 Izdebnik
OSP Lanckorona
Lanckorona
34-143 Lanckorona
OSP Jastrzbia
Jastrzbia
34-143 Lanckorona
OSP anica
anica
34-143 Lanckorona
OSP w Skawinkach
Skawinki
34-143 Lanckorona
OSP kawica
kawica 117
34-124 Klecza Grna
OSP Stronie
Stronie 260
34-145 Stronie
OSP Stryszw
Stryszw 553
34-146 Stryszw
OSP Zakrzw
Zakrzw 265
34-145 Stronie
OSP Bachowice
Bachowice
34-116 Spytkowice
OSP Lipowa
Lipowa
ul. Nadwilaska 10
34-116 Spytkowice
OSP Miejsce
Miejsce
ul. Floriana 62
34-116 Spytkowice
OSP Spytkowice
Spytkowice
ul. Zamkowa 14
34-116 Spytkowice
OSP Ryczw
Ryczw
ul. Szkolna 7
34-115 Ryczw
OSP Ryczw-Chaupki
34-115 Ryczw-Chaupki
OSP Lgota
Lgota
34-103 Witanowice
OSP Radocza
Radocza
34-100 Wadowice
OSP Witanowice
34-103 Witanowice
OSP Woniki
Woniki
34-103 Witanowice
OSP Zygodowice
Zygodowice
34-103 Witanowice
OSP Jaszczurowa
Jaszczurowa
34-106 Mucharz
OSP Koziniec
Koziniec
ul. Remiza
34-106 Mucharz
OSP Mucharz
34-106 Mucharz
OSP Skawce
Skawce
34-106 Mucharz
OSP Frydrychowice
34-108 Frydrychowice
OSP Gieratowice
Gieratowice
34-122 Wieprz
OSP Nidek
Nidek
34-122 Wieprz
OSP Przybradz
Przybradz
34-108 Frydrychowice
OSP Wieprz
34-122 Wieprz 218
OSP Bczyn
Bczyn
34-113 Paszkwka
OSP Brzezinka
Brzezinka 100
34-114 Brzenica
OSP Brzenica
34-114 Brzenica 190
OSP Chrzstowice
Chrzstowice
34-114 Brzenica
OSP Kopytwka
Kopytwka 81
34-114 Brzenica
OSP czany
czany
34-115 Ryczw
OSP Marcyporba
Marcyporba 91
34-114 Brzenica
OSP Paszkwka
34-113 Paszkwka
OSP Pwie
Pwie 190
34-115 Ryczw
OSP Sosnowice
Sosnowice
34-113 Paszkwka
OSP Tucza
Tucze
34-114 Brzenica
OSP Chocznia
34-123 Chocznia
ul Gwna 53
OSP Gorze Dolny
Gorze Dolny
34-100 Wadowice
OSP Jaroszowice
Jaroszowice 56
34-100 Wadowice
OSP Kaczyna
Kaczyna
34-123 Chocznia
OSP Klecza
Klecza Dolna 316
34-124 Klecza Dolna
OSP Ponikiew
Ponikiew
34-100 Wadowice
OSP Stanisaw Grny
Stanisaw Grny
34-105 Wysoka
OSP Wadowice
ul. Wojska Polskiego 2a
34-100 Wadowice
OSP Wysoka
34-105 Wysoka
Oddzia Gminny Zwizku SP RP w Tomicach
Tomice 159
OSP FUMiS - bumar Wadowice
ul. Legionw 22
34-100 Wadowice
OSP przy FEH "Ponar-Wadowice"
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
OSP przy FPiT "Beskidy" Wadowice

ul. Chipina 1
34-100 Wadowice

OSP przy ZPD Andrychw
Andrychw
OSP przy Sp. Prac. "Brodvin"
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
OSP przy Kalwaryjskich Zakadach Meblarskich "Mebloforn"
ul. Jana Pawa II 5 34-130
Kalwaria Zebrzydowska
S. Towarzystwo Przyjaci LO im. M. Curie Skodowskiej
w Andrychowie
ul. Pachla 16
34-120 Andrychw
Andrychowskie Stowarzyszenie Trzewoci -
Klub Integracji Spoecznej "Watra"
ul. Metalowcw 10
34-120 Andrychw
Wadowickie St. Integracji Spoecznej -
Klub Abstynentw "Victoria"
ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuczo - Wychowawcze "Ignis"
Barwad redni 136
34-124 Klecza Grna
kor. Pogrze 286, 43-430 Skoczw
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Bachowicach
Bachowice
ul. Stefczyka 81
Spytkowice
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Wadowicach
parafia Ofiarowania N.M.P.
pl. Jana Pawa II 1
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Radiotelegrafistw Dziaajcych w Pamie OBCB
Kalwaria Zebrzydowska

Stowarzyszenie Spoeczno - Kulturalne "ISSA"
Wadowice
ul. Kocielna 4
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Stanisawiu Grnym
Stanisaw Grny 201
34-105 Wysoka
Stowarzyszenie Opiekuczo-Wychowawcze "Nazaret"
Wadowice
ul. Lwowska 31
OSP Tomice
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Ekosolidarno
34-146 Stryszw 159
Stowarzyszenie Im. Ks. M. Wadowity
Wadowice
pl. Jana Pawa II 1
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Spytkowicach

Liga Kobiet Polskich O Terenowy Wadowice
Wadowice
os. XX-lecia (barak)
Stowarzyszenie Towarzystwo Mionikw Ponikwi
Ponikiew
Dom Ludowy
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Orodka
Rekolekcyjno-Rehabilitacyjnego
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyska 46
Chrzecijaskie S. Wspomagania Rozwoju Spoecznoci Lokalnej "Totus"
Andrychw
ul. Starowiejska 30
Kalwaryjskie S. Abstynentw Klub "Nowe ycie"
Kalwaria Zebrzydowska
ul. 3 Maja 17
Stowarzyszenie B. onierzy i Pracownikw 1 Podhalaskiego Batalionu Piechoty Grskiej
Wadowice
ul. Wojska Polskiego 17
Stryszowskie Stowarzyszenie Klub Abstynentw
"Na Organistwce"
Stryszw 332
34-146 Stryszw
Stowarzyszenie Andrychowskie Towarzystwo Owiatowe
Andrychw
Rynek 10
Stowarzyszenie Zwizek Marynarzy, Byych Flisakw i Mionikw czan
czany 141
34-115 Ryczw
Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Ziemia Kalwaryjska"

Klub Gazety Polskiej
Wadowice przy Domu Kultury
Stowarzyszenie "Historyczne Hotele Polski"
Paszkwka 37
34-113
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "czany XXI"
czany 186
34-115 Ryczw
Arka
Wieprz 37
34-122 Wieprz
Wadowickie Towarzystwo Trzewoci Klub Abstynenta "Oaza Spokoju"
Wadowice
os. XX-lecia (barak)
Stowarzyszenie Forum Obywatelskie
Wadowice
ul. Trybunalska 12
Stowarzyszenie Przedsibiorcw Maopolski
Andrychw
ul. Krakowska 64
Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Wsplnota Nadwilaska"
czany 180b
34-115 Ryczw
Andrychowskie S. Pomocy Bezdomnym "Pena Chata"
Andrychw
ul. Batorego 52
Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyy
Wadowice
ul. Barska 17
S. Wspomagania Osb Starszych im. Walerii Pabi i syna Ludwika "Nasz Dom"
Andrychw
ul. Krakowska 62
Stowarzyszenie Gospody Wiejskich
Andrychw
ul. Krakowska 41
Stowarzyszenie Modych "Juvenes Juvenibus"
Wadowice
ul. Teatralna 1
Stowarzyszenie Wierni Bogu i Rzeczypospolitej
Stanisaw Dolny 322
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Wadowickiej
Andrychw
ul. Lenartowicza 42D
Stowarzyszenie "Urodzaj" Dbrwka
Dbrwka 9
34-146 Stryszw
Stowarzyszenie Przyjaci Zespou "Dino"
Andrychw
ul. Wkniarzy 10a
Stowarzyszenie Prywatnych Przewonikw
Wadowice
ul. Trybunalska
S. Pomocy Szkole w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 9
Stowarzyszenie Andrychowskie Forum Rad Rodzicw
Andrychw
ul. Rynek 10
Europejskie Forum Inicjatyw Spoecznych
czany 258
(adres kor. 30-309 Krakw
ul. Zachodnia 7/20)
Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Zygodowice
Zygodowice
Dom Straaka
Stowarzyszenie Rodzicw i Opiekunw Dzieci Niepenosprawnych
"Da Szans"
Wadowice, ul XX lecia 1
Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Barwad - Nasza Przyszo"
Barwad Dolny 67
34-124 Klecza Dolna
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dta "Andropol" Andrychw
Andrychw
ul. Krakowska 136
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klecza
Klecza Dolna 316
34-124 Klecza Grna
S. Ekonomiczno Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku"
Lanckorona 114
34-143 Lanckorona
S. Klub Lanckoroski
Lanckorona 46
34-143 Lanckorona
S. Mieszkacw Bloku Przy ul. Poprzecznej 1
w Wadowicach
Wadowice
ul. Poprzeczna 1/69
PTTK O. "Ziemia Wadowicka"
Wadowice
os. XX lecia 1a
Polski Zwizek Hodowcw Gobi Pocztowych
O. Wadowice
Wadowice, ul. Nadbrzena
plac targowy
Koo MiejskoGminne Zwizku Kombatantw RP
i B. Winiw Politycznych
Andrychw
ul. 27 stycznia 4
Polski Zwizek Wdkarki Koo Andrychw
Andrychw
ul. Krakowska 132
Polski Zwizek Hodowcw Gobi Pocztowych
O. Andrychw
Andrychw
ul. Wyszyskiego 30
Koo Polskiego Zwizku Wdkarskiego
Kalwaria Zebrzydowska
Koo Polskiego Zwizku Wdkarskiego
Wadowice
os. Legionw 23
Koo "Kopernik" Polskiego Zwizku Wdkarskiego
Wadowice
os. Kopernika 10
Koo przy WSW Andoria Polskiego Zwizku Wdkarskiego
Andrychw
ul. Krakowska 140
Koo Polskiego Zwizku Niewidomych
Andrychw
ul. Krakowska 74
Koo Polskiego Zwizku Niewidomych
Wadowice
ul. Mickiewicza 15
Koo Polskiego Zwizku Wdkarskiego
Spytkowice
ul. Jana Pawa II 33
34-116
Koo Polskiego Stowarzyszenia Diabetykw
Wadowice
ul. Teatralna 1
Koo Polskiego Stowarzyszenia Diabetykw
Andrychw
ul. Krakowska 74
Oddzia Stowarz. Uytkownikw Radiotelefonw Prac.
w Pamie Niestrzeonym CB
Andrychw
ul. Garncarska 24/7
Koo St. Emerytw i Rencistw Resortu Spraw
Wewntrznych RP
Wadowice
ul. Lwowska 13
Okrg Zwizku Winiw Politycznych Okresu
Stanu Wojennego
Wadowice
os. Pod Skarp 7/9
Koo wiatowego Zwizku onierzy Armii Krajowej
Wadowice
ul. Lwowska 40
Koo Zwizku Kombatantw RP i B. Winiw Politycznych
Spytkowice-Ryczw
34-115 Ryczw
ul. Szkolna 7
Oddzia Maopolskiego Zwizku onierzy Batalionw
Chopskich
Stryszw
34-146
Oddzia Maopolskiego Zwizku onierzy Batalionw
Chopskich
Wadowice
Obrocw Westerplatte 12/1
Koo Polskiego Zwizku B. Winiw Politycznych Hitlerowskich Wizie i Obozw Koncentracyjnych
Andrychw
ul. 27 Stycznia 4
Koo Zwizku Represjonowanych onierzy Grnikw
Andrychw
ul. Starowiejska 22a
Towarzystwo Przyjaci Dzieci
Wadowice
ul. Teatralna 1
Katolickie Stow. Civitas Christiana
Wadowice
ul. Kocielna 6
Oddzia Miejski Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw
i Inwalidw
Andrychw
ul. Krakowska 72
Oddzia Miejski Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw
i Inwalidw
Wadowice
ul. Teatralna 1
Oddzia Zwizku Inwalidw Wojennych RP
Wadowice
ul. Wojska Polskiego 17/119
Koo Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Wadowice
ul. Teatralna 1
Polski Komitet Pomocy Spoecznej
Wadowice
ul. Kocielna 6
Koo Zwizku Kombatantw RP i B. Winiw Politycznych 34-114 Brzenica
Koo Zwizku Kombatantw RP i B. Winiw Politycznych
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 2
Koo Zwizku Kombatantw RP i B. Winiw Politycznych
34-115 Spytkowice-Ryczw
Koo Zwizku Kombatantw RP i B. Winiw Politycznych
34-146 Stryszw
Koo Zwizku Kombatantw RP i B. Winiw Politycznych
Wadowice
ul. XX lecia  1a/3
Oddzia Miejsko-Gminny Zwizku OSP RP w Wadowicach

Chocznia
ul. Gwna 53

34-123 Chocznia

Stowarzyszenie Satsang
Lanckorona
ul. w. Jana 15
Stowarzyszenie Jarzbina
Izdebnik 219
34-144
Stowarzyszenie pomocy bezrobotnym i ich dzieciom "Nadzieja"
Wieprz 424
International
Wadowice
ul. Lwowska 13
S. Wspierania Osb Przewlekle Chorych i Niepenosprawnych
Wadowice
ul. Puaskiego 5
Stowarzyszenie „Nasz Dom Beskidy”
Targanice
ul. Nowa Wie 28
Stowarzyszenie Nabywcw Domw i Mieszka
Wadowice
ul. 12 Puku Piechoty 37
Andrychowskie Stowarzyszenie Hodowcw Ptakw
Ozdobnych „Egzotyka”
Andrychw
ul. Kocielna 14
Stowarzyszenie Wadowickich Romw
Wadowice
ul. Gimnazjalna 15
Stowarzyszenie Na Rzecz Osb Starszych
Przysta na Parkowej
Wadowice
ul. Parkowa 1
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Psychiatrii „Adiutare”
Wadowice
ul. Wojtyw 16
Kalwaryjskie Stowarzyszenie Trzewoci – Klub Integracji
Spoecznej „Nowe ycie”
Kalwaria Zebrzydowska ul Mickiewicza 4
Stowarzyszenie „Drugi Dom”
Radocza 13
Stowarzyszenie Absolwentw LO im. Marcina Wadowity
w Wadowicach
ul. Mickiewicza 18/1
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie p.n. „Orkiestra Dta Zygodowice”
Zygodowice
Dom Straaka
Stowarzyszenie „Pax Christi Wadowice”
Wadowice ul Gralska 27, Chocznia
Chrzecijaskie Stowarzyszenie Przyjaci i Absolwentw Liceum Oglnoksztaccego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Wadowice ul. Mickiewicza 16
Stowarzyszenie Gociniec
Lanckorona
ul. Krakowska 473
Maopolskie Stowarzyszenie Romw „Jamaro”
Andrychw pl. Mickiewicza 2/27
Stowarzyszenie Osb Starszych Niepenosprawnych
i Osb Samotnie Wychowujcych Dziecko „Witalno”
Andrychw
ul. Lenartowicza 38/37
Bractwo Kawalerw Spiowych SUB UNA CAMPANA
34-113 Paszkwka
Paszkwka 37
Stowarzyszenie Pomocy Modym im. Jana Pawa II
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Spoecznej „wiato – nadzieja” w Andrychowie
34-120 Andrychw
ul. Pachla 14
Niezalene Towarzystwo Wdkarskie „Rybodar”
34-103 Witanowice
Woniki 17
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Andrychowie
Andrychw
ul. Krakowska 112
Stowarzyszenie Rozwoju Soectw Marcyporba i Bachowice 34-114 Brzenica
Marcyporba 1
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Soectw
Jaroszowice – Zbywaczwka
Jaroszowice 206
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wadowice  im. Jana Pawa II
ul. Kocielna 4,
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Przyjaci Wsi Barwad redni
Barwad redni 16,
34-124 Klecza Grna
Stowarzyszenie Common
ul. Biaa Droga 3,
34-123 Chocznia
Stowarzyszenie Zwykych Kobiet Wiejskich w Wysokiej
Biblioteka Publiczna w Wysokiej
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Wadowickiej
Os. M. Kopernika 8/11,
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Jaroszowickiej
Jaroszowice 19b,
34-100 Wadowice
Stowarzyszenie BENE FACTUM w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Weissa 3/3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Zwizek Stowarzysze Maopolska  Sie LGD
34-143 Lanckorona 473
Stowarzyszenie Grupa Twrcw "MY"
ul. Szewska 7,
34-120 Andrychw
Stowarzyszenie Przyjaci Ojca Rudolfa Warzechy OCD w Wadowicach
ul. Karmelicka 22,
34-100 wadowice
Stowarzyszenie w, Jana Kantego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Stryszowie
34-116 Stryszw 288
Stowarzyszenie "Malownicza Gmina"
34-114 Brzenica 57
Stowarzyszenie "Nowoczesna  Gospodyni"
34-114 Brzenica 57
Stowarzyszenie Od-Nowa
Al. Wolnoci 21a,
34-100 Wadowice
Towarzystwo Wsppracy Polsko-Chorwackiej "VATRA"
ul. Lenartowicza 16/36,
34-120 Andrychw
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawadka, Gorze Grny i Gorze Dolny "Iowiec"
Zawadka 70A,
34-110 Wadowice
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  "Pod Jaroszowick Gr"
Jaroszowice 63,
34-10 Wadowice
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska
ul. Broniewskiego 3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Stowarzyszenie "Terra Artis Lanckorona" w Lanckoronie
34-143 Lanckorona 101
Stowarzyszenie Gospody Gminy Wieprz
Gieratowiczki 14,
34-122 Wieprz

Stowarzyszenie zwyke "Nasa Gmina Andrychw"
ul. Krakowska 140,
34-120 Andrychw
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Straakw "Riders of flames"
Kaczyna 7,
34-123 Chocznia

Stowarzyszenie Automobilklubu Wadowickiego

Os. Pod Skarp 3/13, 34-100 Wadowice
Stowarzyszenie "Grupa PRG"
ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice
Stowarzyszenie Koa Gospody Wiejskich w kawicy
kawica 117, 34-124 Klecza Grna
Stowarzyszenie Nieznani Jedcy
Zagrnik, os. Maturwka 8, 34-120 Andrychw
Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 34-100 Wadowice

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|