a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

TerroryzmTerroryzm
Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie uycia siy lub przemocy w stosunku do osb lub wasnoci, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.
Terroryci czsto wystpuj z pogrkami, by wywoa strach w spoeczestwie i przekona obywateli, e Rzd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mog obejmowa znaczn liczb ofiar, uszkodzenia budynkw, zakcenia w dostpie do tak podstawowych usug, jak: elektryczno, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.
Moesz przygotowa si na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystajc z tych samych sposobw, ktre znajduj zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:
•    bd czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje si w najbliszym otoczeniu.
Podstawow cech terroryzmu jest to, i nie ma lub pojawia si mao znakw ostrzegawczych,
•    w czasie podry naley przedsiwzi wszelkie moliwe rodki ostronoci.
Zwracaj uwag na rzucajce si w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osb adnych pakunkw. Nie pozostawiaj bagau bez opieki,
•    zapamituj gdzie znajduj si wyjcia ewakuacyjne.
Zawczasu pomyl, ktrdy mona by ewakuowa si w popiechu z budynku, metra lub zatoczonych miejsc. Zapamitaj gdzie znajduj si klatki schodowe,
•    zapamituj elementy z najbliszego otoczenia.
Zwr uwag na cikie lub atwo tukce si przedmioty, ktre mog by przesunite, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.
rdo opracowania: CZK woj. podkarpackiego
Porady KG PSP „Zasady postpowania na wypadek zagroenia atakiem terrorystycznym”
W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.:
•    nie parkuj przed wyjciami z obiektw,
•    pilnuj swoich dzieci,
•    zwracaj uwag na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
•    zgo o swoich podejrzeniach subie ochrony bd obsudze obiektu,
W przypadku, gdy usyszysz alarm:
•    bezwzgldnie podporzdkuj si poleceniom sub ochrony lub komunikatom rozgaszanym przez goniki,
•    najkrtsz drog opu obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
•    udziel pomocy osobom starszym lub niepenosprawnym,
•    nie korzystaj z wind – moesz zosta uwiziony,
•    nie wracaj do obiektu.
W przypadku zdarzenia:
•    jeeli jeste ranny – wzywaj gosem pomocy
•    jeeli moesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynoszc ich poza stref bezporedniego zagroenia,
•    oddychaj przez chusteczk lub oso usta i nos kawakiem materiau.
•    natychmiast opu obiekt,
•    wykonuj polecenia ratownikw, suby ochrony lub Policji
Pamitaj!!!!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego poarem, najwicej tlenu jest przy pododze. W przypadku zadymienia poruszaj si na kolanach lub nisko schylony, w miar moliwoci wzdu cian.
Telefony alarmowe:
•    997 – policja
•    998 – stra poarna
•    999 – pogotowie ratunkowe
•    112 – telefon alarmowy z telefonw komrkowych
Straacy radz: Jak postpowa w przypadku otrzymania przesyki niewiadomego pochodzenia
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyki niewiadomego pochodzenia lub budzcej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
a.    brak nadawcy
b.    brak adresu nadawcy
c.    przesyka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z ktrego nie spodziewamy si
naley:
1.    Nie otwiera tej przesyki!
2.    Umieci t przesyk w grubym worku plastikowym, szczelnie zamkn.
3.    Worek ten naley umieci w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie naley zamkn: zawiza supe i zaklei tam klejc.
4.    Paczki nie naley przemieszcza. Naley pozostawi j na miejscu.
5.    Powiadomi lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komrka 112) lub stra poarn (tel nr 998).
Suby te podejm wszystkie niezbdne kroki w celu bezpiecznego przejcia przesyki.
W przypadku, gdy podejrzana przesyka zostaa otwarta i zawiera jakkolwiek podejrzan zawarto w formie staej (py, kawaki, blok, galaret, pian lub inn) lub pynnej naley:
•    Moliwie nie narusza tej zawartoci: nie rozsypywa, nie przenosi, nie dotyka, nie wcha, nie powodowa ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyczy systemy wentylacji i klimatyzacji, zamkn okna).
•    Naley ca zawarto umieci w worku plastikowym, zamkn go i zaklei tam lub plastrem.
•    Naley dokadnie umy rce.
•    Zaklejony worek umieci w drugim worku, zamkn go i zaklei.
•    Ponownie dokadnie umy rce.
•    W przypadku braku odpowiednich opakowa naley unika poruszania i przemieszczania przesyki.
•    Bezzwocznie powiadomi lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komrka 112) lub stra poarn (nr 998) i stosowa si do ich wskazwek.
•    Po przybyciu waciwych sub naley bezwzgldnie stosowa si do ich zalece.
cise przestrzeganie tych zalece pozwoli zwikszy Twoje bezpieczestwo i Twoich bliskich.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|