a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Kościoły drewniane na terenie Powiatu WadowickiegoKościoły drewniane
Barwałd Dolny
 • Obecna budowla z II poł. XVIII w., z wyjątkiem wieży, pozostałości z poprzedniego kościoła, zapewne z wieku XVI. Kościół otoczony murem, tworzącym prostokąt.
 • W ołtarzu głównym tabernakulum barokowe, w ołtarzach bocznych obrazy. Chrzcielnica kamienna, barokowa.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. św. Erazma z II połowy XVIII wieku.

 

Marcyporęba

 • Ołtarz główny i nawy boczne rokokowe.
 • W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z XVIII w.; kamienna XVII-wieczna chrzcielnica.
 • Dzwonnica murowana - klasycystyczna, zbudowana w 1831 r., odnowiona w 1923 r.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. św. Marcina z 1670 r.

 

Nidek

 • Drewniany, konstrukcja zrębowa, zbudowany na miejscu poprzedniego w 1539 r.
 • Wieża pochodzi z 1617 r.
 • Na wieży cenne, kilkusetletnie dzwony.
 • Wyposażenie neobarokowe, współczesne.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

 

 

Kościół parafialny p.w. św. Szymona i Judy z 1539 r.

 

Radocza

 • Drewniany, konstrukcja zrębowa, wzniesiony na miejscu poprzedniego w 1535 r.,
 • Restaurowany między 1770 a 1804 r.,
 • Powiększony w 1913 r.
 • Wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII w.,
 • Ambona późnobarokowa (po 1727 r., monstrancja klasycystyczna).
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. Przemienienia Pańskiego z 1535 r.

 

Skawinki

 • Przykład kościoła barokowego.
 • Wyposażenie niemal w całości współczesne,
 • Z dawnego wyposażenia zachował się tylko obraz św. Rodziny, umieszczony w okazałym ołtarzu głównym.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. św. Joachima z 1733 r.

 

Tłuczań

 • Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej,
 • Zbudowany w 1664 r., został
 • Odnowiony w 1846 r.
 • Ołtarz główny późnobarokowy.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. Nawiedzenia NMP z 1664 r.

 

Woźniki

 • Drewniany o konstrukcji zrębowej,
 • Powstał w I poł. XVI w.
 • W kościele znajduje się krucyfiks z ok. 1380 r.,
 • Pozostałe wyposażenie pochodzi z XVI I XVIII w.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. Wniebowzięcia NMP z XVI w.

 

Sosnowice

 • Zbudowany w I poł. XVI w. przez rodzinę Strzałów.
 • Znacznie przebudowany w latach 1899-1903.
 • Ołtarz główny klasycystyczny, w nim barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
 • Obraz ten uznawany jest za cudowny i wiąże się z wieloma legendami.
Powiat Wadowice

 

 

 

 

 

Kościół drewniany p.w. Imienia NMP

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|