a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Komunikacji i TransportuWydział Komunikacji i Transportu - WKT
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
Kierownik: mgr Jadwiga Gliwa
tel.: 33 873-42-48
komunikacja@powiat.wadowice.pl


Prawo jazdy:
tel. 33 873-42-83; 33-873-42-51
Rejestracja pojazdów:
tel. 33 873-42-82; 33 873-42-10
fax: 33 873-42-61
Transport i pozostałe zagadnienia:
tel. 33 873-42-74; 33 873-42-75
Godziny przyjmowania petentów:
 poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:00; wtorek: 7:30 - 16:00, piątek: 7:30 - 14:00


 Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Nr pokojuNr wew. telefonu
1.Prawo jazdy
 Małgorzata SzymanekInspektor
  20733 873-42-83 lub 51
 Halina Jodłowska Inspektor  20733 873-42-83 lub 51
Aleksandra Woźniak
 Główny specjalista
  20733 873-42-83 lub 51
Magdalena Sporysz
Podinspektor
207
33 873-42-83 lub 51
 2.Rejestracja pojazdów   
 Tomasz Giżycki - zastępca kierownika Inspektor203
33 873-42-82 lub 10
 Anna Borowska Podinspektor 20333 873-42-82 lub 10
 Urszula Banaś Inspektor 20333 873-42-82 lub 10
 Mirosława Studnicka Inspektor 20333 873-42-82 lub 10
 Robert Jarosz Inspektor 20333 873-42-82 lub 10
 Adriana Herma
 Inspektor 20333 873-42-82 lub 10
Magdalena Kudela
Referent
203
33 873-42-82 lub 10
Małgorzata Ryszawy
Referent
203
33 873-42-82 lub 10
Katarzyna Strzała
Pomoc administracyjna
203
33 873-42-82 lub 10
Mariola Smółka
Pomoc administracyjna
203
33 873-42-82 lub 10
Magdalena Zoń
Pomoc administracyjna
203
33 873-42-82 lub 10
 3.Transport   
 Kazimierz Gałuszka Inspektor003
33 873-42-74 
Agnieszka Kasiarz
Inspektor003 33 873-42-74
Sabina Kapusta
Pomoc administracyjna
003
33 873-42-74

Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Zamiejscowy w Andrychowie
ul. Rynek 30, 34-120 Andrychów
e-mail: komunikacja.andrychow@powiat.wadowice.pl
Prawo jazdy:
33 842-99-44, tel./fax 33 87-52-115
Rejestracja pojazdów:
33 842-99-45, tel./fax 33 87-52-115

Godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:00; wtorek: 7:30 - 16:00, piątek: 7:30 - 14:00


 Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Nr pokoju Nr wew. telefonu
 1.Rejestracja pojazdów   
 Maria Fryś- koordynatorInspektor
 2
 33 842-99-45
 Krystyna Fabia Podinspektor  233 842-99-45
 Beata Śliwa Podinspektor  233 842-99-45
 Teresa Graca Podinspektor  2 33 842-99-45
Stefan Jakubowski
 Podinspektor  2 33 842-99-45
Michał Gruszecki
Inspektor
  233 842-99-45
Barbara Lechowicz
Pomoc administracyjna
2
33 842-99-45
Krystyna Cibor
Podinspektor
2
33 842-99-45
 2.Wydawanie uprawnień kierowcom
Dorota Sordyl
 Inspektor 1 33 842-99-44

Małgorzata Adamczuk

Podinspektor
1
33 842-99-44
 Sylwia Polak
Podinspektor
 1 33 842-99-44

Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Zamiejscowy w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek: 7:30 - 16:30
wtorek, czwartek, piątek: 7:30 - 14:30
środa: 7:30 - 15:00

tel. 33 876-67-03
fax 33 876-63-01

 Imię i nazwisko pracownikaStanowisko
Nr pokoju
 Nr wew. telefonu
 1. Rejestracja pojazdów   
 Katarzyna Malata - koordynator
Inspektor
I piętro pokój Nr 5
33 876-67-03
Barbara Pindel
 PodinspektorI piętro pokój Nr 5
33 876-67-03
Gabriela Pytel
Pomoc administracyjna
I piętro pokój Nr 5
33 876-67-03
2.Wydawanie uprawnień kierowcom  
 Ewelina Szczerbińska
Podinspektor
 I piętro pokój Nr 5 33 876-67-03

Do zadań Wydziału  należą czynności związane między innymi z:
1. W zakresie rejestracji pojazdów:
1) prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
2) rejestrowaniem pojazdów,
3) wyrejestrowaniem pojazdów,
4) wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
5) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów,
6) wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
7) nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
8) czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
2. W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
1) prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
2) wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
3) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
4) realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
5) zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
6) cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
7) kierowaniem  osób  posiadających uprawnienia  do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
8) wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości  pieniężne,
3. W zakresie działalności gospodarczej:
1) wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób  i rzeczy,
2) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
3) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
4) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób, a nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
5) wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób
i rzeczy,
6) wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
7) kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
8) wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
9) wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
10) rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
11) sporządzaniem  analizy  i  podawaniem  do  publicznej  wiadomości  wyników  analizy 
statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
12) wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
13) sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności  regulowanej,
14) wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
15) wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,
16) wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
17) realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym),
4. W zakresie ewidencji akt pojazdów, kierowców i rejestru działalności regulowanej:
1)  prowadzeniem ewidencji akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień oraz rejestru działalności regulowanej,
2)  uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień oraz  rejestru działalności regulowanej,
3)  udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów, kierowców i rejestru działalności regulowanej uprawnionym podmiotom.
W ramach Wydziału funkcjonują referaty zamiejscowe: w Andrychowie oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|