a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacjaOd 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie będzie mogło zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Oprócz osób fizycznych od maja 2020 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej może również skorzystać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Obok oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej musi ona również złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Od 1 stycznia 2020 r. zakres poradnictwa został również rozszerzony o nieodpłatną mediację.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.  Kobietom w ciąży porady prawne udzielane będą poza kolejnością. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 33/87-34-278,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Można zapisać się również mailowo wysyłając zgłoszenie na adres: npp@powiat.wadowice.pl.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można udzielić poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Mieszkańcy powiatu wadowickiego mają do wyboru punkty w trzech lokalizacjach. W punktach w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej codziennie po 4 godziny pełnią dyżury doradcy obywatelscy. W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, a także porady dla osób zadłużonych. Nieodpłatna mediacja będzie realizowana w punkcie w Wadowicach - w zależności od zapotrzebowania dyżury w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00 będą poświęcone mediacji.

Harmonogram działania punktów można pobrać poniżej.
Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2020 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl
Numery telefonów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego:

- punkt w Andrychowie: 33/ 842-99-12,

- punkt w Wadowicach: 33/ 879-14-14,

- punkt w Kalwarii Zebrzydowskiej: 503-836-346.

Link do spotu informacyjnego dotyczącego pomocy prawnej: https://www.amazon.com/clouddrive/share/z0b6Gxvrdmyh2Kbuv2fds6mAYAsWMMinYCIoYeR4zzS

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczących się w Wadowicach przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, w  Kalwarii Zebrzydowskiej przy al. Jana Pawła II 7 oraz w Andrychowie przy ul. Rynek 15. Pomoc w punktach będzie udzielana wyłącznie osobom wcześniej zapisanym na porady.
Jednocześnie informujemy, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczący się w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b został przeniesiony do budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, przy ul. Rynek 15, pokój nr 9.
Zapisy do poszczególnych punktów odbywają się pod numerem telefonu: 33 873 42 78 oraz pod adresem e-mail: npp@powiat.wadowice.pl . Zapisów można również dokonać korzystając z systemu rejestracji wizyt, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod poniższym linkiem: https://np.ms.gov.pl/ma%C5%82opolskie/wadowicki

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|