a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Uwolnienie niebezpiecznych substancjiUwolnienie niebezpiecznych substancji
•     Opu rejon zagroenia kierujc si prostopadle do kierunku wiatru – zachowujc prostopady kierunek ewakuacji w szybki sposb wydostaniesz si ze strefy zatrucia;              
•    Chro swoje drogi oddechowe oraz oczy – w tym celu wykonaj filtr ochronny z dostpnych materiaw np. zwilonej w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczki, szalika, rcznika i oso nim drogi oddechowe, natomiast oczy oso okularami ochronnymi
•    Jeeli jeste w samochodzie – zamknij okna, wcz wentylacj wewntrzn (staraj si szybko opuci stref skaenia);
•    Stosuj si cile do polece sub ratowniczych lub komunikatw przekazywanych przez lokalne rodki przekazu;
•      Jeli przebywae w strefie skaonej zmie ubranie, ktre ulego zanieczyszczeniu;
•    Jeeli istnieje prawdopodobiestwo, e toksyczne rodki przemysowe przenikny do mieszkanie naley wykona nastpujce czynnoci:
1.    wcz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj si cile do plece wydawanych przez wadze lokalne (suby ratownicze).
2.    uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – oklejajc je tam klejc, obkadajc rulonami z mokrych rcznikw lub przecierade wypeniajc wszelkie otwory pakuami, gaz, wat itp.,
3.     oddychaj przez maseczk wykonan z gazy, waty, rcznika itp.,
4.    zadbaj o bezpieczestwo swoich podopiecznych, dzieci, osb niepenosprawnych, zwierzt domowych itp.,
5.    pozosta w wewntrznej czci budynku przy zamknitych drzwiach,
6.    w przypadku, gdy istnieje niebezpieczestwo skaenia CHLOREM udaj si na wysze kondygnacje budynku,
7.    w przypadku, gdy istnieje niebezpieczestwo skaenia AMONIAKIEM kieruj si do pomieszcze pooonych na niskich kondygnacjach budynku,
8.       powiadom o zagroeniu najblisze otoczenie,
9.    wycz urzdzenia elektryczne i gazowe z otwartym rdem ognia,
10.      nie spoywaj ywnoci i nie pij pynw, ktre mogy ulec skaeniu,
11.        du iloci biecej wody przemyj oczy, usta, nos, we prysznic.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|