a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

WiatrPrzed wystpieniem  silnych wiatrw:
1.    Upewnij si, czy wszyscy czonkowie twojej rodziny wiedz, jak postpowa w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wycza gaz, elektryczno i wod.
2.    Opracuj plan komunikowania si w czasie zagroenia na okolicznoci, gdy czonkowie rodzin s rozdzieleni (realny przypadek, gdy doroli s w pracy, a dzieci w szkole).
3.    Naucz si, jak i kiedy wzywa si policj lub stra poarn, oraz ktre radio jest nastrojone na odbir informacji o stanie zagroenia.
Podczas silnych wiatrw:
1.    Miej wczone radio bateryjne na czstotliwo radia regionalnego albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagroeniu i sposobach postpowania.
2.    Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
•      zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne czci budynku,
•     upewnij si czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
•      zabezpiecz lampy i inne urzdzenia, ktre mog ulec zniszczeniu,
•    usu z parapetw i balkonw przedmioty, ktre mog zagraa przechodniom,
•    uprztnij z obejcia przedmioty, ktre mogy by narobi szkd (porwane przez wiatr),
•     zapewnij sobie odpowiedni ilo rde wiata, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiornikw radiowych), wiece,
•      sprawd stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz si w niezbdne materiay i leki,
•     przygotuj rzeczy, ktre mog by potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzie, ywno, wartociowe rzeczy,
•      nie parkuj pojazdw w pobliu drzew, supw i trakcji elektrycznych.
3.    Wycz gwny wycznik prdu i gazu – ograniczy to niebezpieczestwo powstania poaru.
4.    Schowaj si w rodkowych i najniszych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitw i drzwi.
5.    Znajdujc si poza domem, pozosta tam, a huragan nie przejdzie
6.    Nie zatrzymuj si pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami.
Jeeli suby ratownicze zalecaj ewakuacj:
1.    wyrusz tak szybko jak to tylko moliwe,
2.    opuszczajc mieszkanie wycz energi elektryczn oraz gwny zawr wody i gazu. Wyga ogie w piecach oraz zabezpiecz dom,
3.    zawiadom kogo, poza zasigiem wichury, dokd si ewakuujesz,
4.    zabierz przygotowany zawczasu podrczny baga oraz ciep odzie.
Po zaistniaym zdarzeniu:
1.    Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
2.    Unikaj lecych lub zwisajcych przewodw elektrycznych.
3.    Ostronie wkraczaj do swego domu.
4.    Sprawd instalacj (gazow, elektryczn, wodocigow i ciekow) w zniszczonym domu

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|