a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Ważniejsze zabytkiGmina Andrychów
 • Kościół p.w. św. Macieja z XVIII w. w Andrychowie
 • Klasycystyczny pałac Bobrowskich (tzw. zamek) wraz z kompleksem parkowym i stawem miejskim z XVIII/XIX wieku, w Andrychowie
 • Cmentarz żydowski założony w I poł. XIXw. – ok. 400 zachowanych nagrobków, w Andrychowie
 • Neogotycka kaplica rodu Koświtzkich na cmentarzu komunalnym, w Andrychowie
 • Pomnik Grunwaldzki z 1910 r. (dla uczczenia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem), w Andrychowie
 • Późnobarokowy kościół p.w. Narodzenia NMP z I połowy XVIII w., w Inwałdzie
 • Kościół parafialny p.w. św. Jakuba z końca XVIII w. w Rzykach
Gmina Spytkowice
 • Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny z XVII w., w Spytkowicach
 • Zamek z I poł. XVI w., w Spytkowicach
 • Obozowisko z epoki kamienia łupanego, w Spytkowicach
 • Kościół św. Bartłomieja, w Bachowicach
 • Dwór w otoczeniu parkowym z XIX w. w Ryczowie
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
 • Kaplica z pustelnią św. Rozalii. w Barwałdzie Górnym
 • Zespół dworsko – parkowy, w Brodach
 • Kościół p.w. Matki Bożej Anielskiej i Klasztor Bernardynów z XVII w. w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Sanktuarium kalwaryjskie z zespołem kaplic na tzw. dróżkach kalwaryjskich z XVII w., w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Zabytkowe domy w zabudowie miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, z lat 1599 – 1602 w Zebrzydowicach
 • Klasztor i szpital Bonifratów z XVI w. w Zebrzydowicach
 • Zespół dworski: dwór z malowidłami rodzajowymi wewnątrz, w Zarzycach Wielkich
 • Zespół dworsko – parkowy w Leńczach
Gmina Wadowice
 • Bazylika p.w. Ofiarowania NMP z XV w. i lat 1791 – 1798, w Wadowicach
 • Zespół dworski „Mikołaj” z I połowy XIX wieku, w Wadowicach
 • Cmentarze (parafialny, żydowski, wojskowy), w Wadowicach
 • Budynek dawnych koszar wojskowych, w Wadowicach
 • Kościół drewniany p.w. św. Erazma z II połowy XVIII w. w Barwałdzie Dolnym
 • Dworek Emila Zegadłowicza wraz z otoczeniem parkowym, w Gorzeniu Górnym
 • Pałac z pozostałościami założenia parkowego, w Kleczy Dolnej
 • Zespół dworsko – parkowy, w Klecza Górnej
Gmina Stryszów
 • Dwór z XVII w –Oddział Muzeum Państwowego Zbiorów Sztuki na Wawelu w Stryszowie
 • Oficyna dworska i spichlerz dworski w Stryszowie
 • Kościół parafialny p.w. św. Jana Kantego w Stryszowie
 • Kapliczka wotywna z barokowym hełmem i latarnią XIX w. w Stroniu
 • Dwór z najbliższym otoczeniem w Dąbrówce
 • Kaplica drewniana w Dąbrówce
 • Kamienna kapliczka wotywna z 1811r. w Leśnicy
 • Zespół dworsko-parkowy, dawny folwark w Zakrzowie
 • Ruiny średniowiecznego zamku zw. „Włodkowa Góra” lub „Żar” w paśmie Góry Kalwaryjskiej w Zakrzowie
Gmina Lanckorona
 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z XIV w. w Lanckoronie
 • Ruiny zamku z XVI w. w Lanckoronie
 • Cmentarz rzymsko – katolicki w Lanckoronie
 • Układ urbanistyczny Lanckorony wraz z historyczną zabudową drewnianą: zagrodami, domami mieszkalnymi, gospodarczymi i układem komunikacyjnym, w granicach zwartej zabudowy małomiasteczkowej z przełomu XVIII/XIX w. i pocz. XX w. w Lanckoronie
 • Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny i Św. Trójcy w Skawinkach
 • Kościół drewniany p.w. św. Joachima z 1733 r. w Skawinkach
 • Zespół dworsko – parkowy w Podchybiu
 • Budynek dawnej poczty z XVIII/XIX w. w Izdebniku
 • Klasycystyczny Kościół p.w. św. Małgorzaty wybudowany w I poł. XIX w. w Izdebniku
Gmina Brzeźnica
 • Murowany dwór z XVIII w. w Brzeźnicy
 • Zespół dworski z XIX w. w Kopytówce
 • Kościół parafialny p.w. św. Marcina z XVIII w. w Marcyporębie
 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, w Paszkówce
 • Zespół pałacowo – parkowy, dwór z II poł. XIX w. w Paszkówce
 • Kościół filialny p.w. Imienia NMP wzmiankowany w 1598 r. w Sosnowicach
 • Kościółek p.w. Nawiedzenia NPM (drewniany) z 1664r. w Tłuczani
Gmina Tomice
 • Murowana kaplica z II połowy XIX w. w Tomicach
 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1535 r. w Radoczy
 • Drewniany budynek szkoły parafialnej z połowy XIX w. w Witanowicach
 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NP Marii z połowy XVI w. w Woźnikach
Gmina Wieprz
 • Kościół parafialny p.w. św. Szymona i Judy z 1539 r. w Nidku
 • Dwór z XVIII/XIX w. w Nidku
 • Dwór drewniany z XVIII wieku w Gierałtowicach
 • Pałac barokowy z 1646 roku w Głębowicach
 • Kościół drewniano – murowany p.w. NMP z Góry Karmel częściowo z 1518 r. w Głębowicach
Gmina Mucharz
 • Zespól kościoła parafialnego: kościół p.w. św. Wojciecha, kaplica grobowa, posąg św. Wojciecha z XIX w. w Mucharzu
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|