a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Jednostki Organizacyjnerodowiskowy Dom Samopomocy im. w. Matki Teresy z Kalkuty
w Wadowicach

34-100 Wadowice ul. E i K. Wojtyw 16
Telefon/Fax: (33) 873-23-63
Dyrektor:  Marcin Gawlik
Czynny: poniedziaek - pitek
w godz. od 7.00-15.30
sdswadowice@sdswadowice.wer.pl
www.sdswadowice.wer.pl

 rodowiskowy Dom Samopomocy
w Wadowicach Filia w Andrychowie

34-120 Andrychw
ul. I. Daszyskiego 12
Telefon/Fax: (33) 875-93-58
Czynny:
poniedziaek - pitek
w godz. 7.00-16.00
sds.andrychowe@op.pl
Dom Pomocy Spoecznej
im. w. Brata Alberta

34-144 Izdebnik 3
  Dyrektor: Marta Kochman
Telefon: (33) 876-32-22
Fax: (33) 876-32-29
E-mail: dps@dpsizdebnik.pl
dpsizdebnik.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 15
Dyrektor: Barbara Pindel-Polaszek
Telefon: (33) 870-90-00
Telefon/Fax: (33) 870-90-10
E-mail:
pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl
www.pcpr-wadowice.pl
Dom Pomocy Spoecznej
w Wadowicach


34-100 Wadowice, ul.Parkowa 1
Dyrektor: Karolina Buchholz-Martyniak
Telefon: (33) 823-34-91
Fax: (33) 873-19-20
E-mail: dps@dpswadowiceparkowa.pl
www.dpswadowiceparkowa.pl
Dom Pomocy Spoecznej
im. w. Ojca Rafaa Kalinowskiego

34-100 Wadowice
ul. Generaa Puaskiego 5
Dyrektor: Jarosaw Tyrpa
Telefon: (33) 873-10-11, 873-13-00
E-mail: biuro@dps-wadowice.pl
www.dps.w.krakow.pl

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Wadowicach

34-100 Wadowice
ul. E. i K. Wojtyw 16
Telefon/Fax: (33) 873-10-50
pppwadowice@op.pl
Dyrektor: Natalia Rykowska


Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Andrychowie

34-120 Andrychw
ul. Metalowcw 10
Telefon/Fax: (33) 875-44-02
porpsychped@wp.pl
www.pppandrychow.cba.pl
Dyrektor:  Krystyna Rajs
Zesp Zakadw
Opieki Zdrowotnej

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
Dyrektor: Barbara Bulanowska

Telefon: (33) 872-12-00, 872-13-00
Fax: (33) 823-46-87
E-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl
www.zzozwadowice.pl

Powiatowy
Urzd Pracy

34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 27

Dyrektor:
Magorzata Chowaniec
Telefon: (33) 873-71-00
E-mail: pup@wadowice.praca.gov.pl
www.up.wadowice.pl

Zesp Szk Specjalnych w Wadowicach
34-100 Wadowice
ul. Zegadowicza 36
Telefon/Fax: (33) 873-20-27
www.zsswadowice.iap.pl
sosw36@wp.pl
Dyrektor: Izabela Iwaska
Specjalny Orodek
Szkolno - Wychowawczy
w Kalwarii Zebrzydowskiej

34-130 Kalwaria
ul. Broniewskiego 1
Telefon/Fax: (33) 876-49-18
www.soswkalwaria.pl
soswkalwaria@poczta.onet.pl
Dyrektor: Magorzata Pasternak
Specjalny Orodek Szkolno
- Wychowawczy w Kaczynie

34-123 Chocznia,Kaczyna 50
Telefon/Fax: (33) 873-03-79
biuro@soswkaczyna.iaw.pl
biuro@soswkaczyna.iasw.pl
www.soswkaczyna.iaw

Dyrektor:
Jzefa Karkoszka - Warcha

 

Placwka Opiekuczo-Wychowawcza
Radocza, ul. Dworska 9
34-100 Tomice
Telefon/Fax: (33) 876-14-66, Dyrektor: Adam Bandoa
zpowradocza@poczta.fm
sekretariat@feniks-radocza.pl

Orodek Interwencji Kryzysowej
Radocza, ul. Dworska 9
34-100 Tomice
Telefon/Fax: 33/873-10-01
Dyrektor: Dominika Wojtysiak
sekretariat@oikradocza.pl

  


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|