a a a
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice
Jeste tutaj: >> __mamut>> Gmina Tomice

Gmina TomiceGmina Tomice

Gmina Tomice pooona jest w dorzeczu Skawy na pograniczu Pogrza Wielickiego i lskiego, na wysokoci od 240 do 411 m n.p.m., przy wanych szlakach komunikacyjnych z Wadowic do Krakowa przez Skawin i do Owicimia przez Zator. Graniczy z Wadowicami i gminami: Brzenica, Spytkowice, Wieprz, Zator. W skad gminy wchodzi 6 soectw (Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woniki i Zygodowice). Obejmuje obszar ok. 41,7 km2. Gmina posiada dobrze rozwinit infrastruktur techniczn z pen sieci wodocigow, gazow, telefoniczn  i drogow.

Jest gmin o charakterze rolniczym. Hodowla trzody chlewnej, uprawy rolne, ki, stawy rybne i plantacje wikliny s charakterystyczne dla tego rejonu. Tradycje rolnicze rozwija  podlegajcy samorzdowi powiatowemu Zesp Szk Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Radoczy. Dzieci i modzie zdobywaj wiedz take szkoach gminnych. S to: Zesp Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, Szkoa Podstawowa im. wirki i Wigury w Radoczy, Zesp Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, Szkoa Podstawowa w Wonikach (rdo: https://tomice.pl/dla-mieszkanca/edukacja/)

Wielu mieszkacw znajduje zatrudnienie poza granicami gminy lub zajmuje si pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz, gwnie w sferze usug, handlu i rzemiosa (stolarstwo, szewstwo, wikliniarstwo). Niewielkie oddalenie od Krakowa i lska sprawia, e teren gminy jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku, sprzyja turystyce pieszej i rowerowej.

Przez gmin przebiegaj dwa odcinki znakowanych szlakw: 'tego' (Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska przez Pogrze Wielickie) i 'zielonego' (dolina Skawy). Skawa jest tradycyjnym miejscem kpieli i wdkowania. Doskonae punkty widokowe pozwalaj na ogldanie szerokiej panoramy Beskidw wraz z Babi Gr, Wadowic, doliny Skawy i poaci staww hodowlanych (ok. 100 ha). Lene gi, grdy oraz bory kryj w swym wntrzu wspaniae okazy dbw, grabw i buczyny karpackiej oraz szereg chronionych rolin. Skawa i stawy s siedliskami wielu gatunkw ryb i ptactwa wodnego.

Turystycznymi atrakcjami gminy s rwnie zabytki architektoniczne, w tym witynie i kapliczki przydrone oraz miejsca pamici narodowej. W Wonikach, na Szlaku Architektury Drewnianej Wojewdztwa Maopolskiego, znajduje si drewniany koci z poowy XVI wieku z ciekaw wewntrzn polichromi, fragmentem wystroju wykonanego z wikliny i krzyem z wizerunkiem Chrystusa z 1380 r. W Radoczy turyci mog obejrze drewniany koci z 1535 r. z wizerunkiem Matki Boskiej Radockiej, w Tomicach - murowan kaplic z lat 1877-1880, w Zygodowicach - obelisk lotnikw amerykaskich upamitniajcy mier 6 czonkw zaogi bombowca si powietrznych USA, zestrzelony 13 wrzenia 1944 r. , za w Lgocie - obelisk powicony pamici 8 ofiar pacyfikacji przysika Podlas przez hitlerowcw 29 padziernika 1944 r.

Teren dzisiejszej gminy Tomice do 1179 r. by w caoci czci Ziemi Krakowskiej. Pniej zachodnia jej cz znalaza si we wadaniu opolskich Piastowiczw, a od 1274 r. w posiadaniu ksit lskich z Cieszyna, Owicimia i Zatora. W XIV stuleciu obszar ten pozostawa w lennej zalenoci od monarchw czeskich. Pogranicze lska i Maopolski byo miejscem wzmoonej akcji osadniczej na przeomie XIII i XIV wieku. Wwczas to pojawiy si wszystkie miejscowoci objte teraz granicami gminy Tomice.

Potwierdzenie swego bytu znajduj w nastpujcych latach: Lgota - w 1380 r., Radocza - w 1326 r., Tomice - w 1389 r., Witanowice - w 1317 r., Woniki - w 1239 r., Zygodowice - w 1313 r. W okresie od 1445 r. do 1564 r. wchodziy w skad ksistwa zatorskiego, nastpnie (do 1772 r.) naleay do powiatu lskiego z siedzib wadz w Owicimiu. Dalsze lata przynosz przynaleno do powiatw w Zatorze i w Ktach oraz cyrkuu w Mylenicach. Zaborca austriacki wczy je rwnie do diecezji rzymsko-katolickiej w Tarnowie. Od 1819 r. tereny obecnej gminy Tomice pozostaj w granicach cyrkuu wadowickiego, a od 1867 r. do chwili obecnej w obrbie powiatu wadowickiego (z przerwami w latach 1939-45 i 1975-1999). Okres hitlerowskiej okupacji przynis podzia tego terenu na linii rzeki Skawy na obszary wczone do Rzeszy Niemieckiej i Generalnego Gubernatorstwa.  W 1973 r. w miejsce gromad: Radocza, Witanowice i Woniki utworzono Gmin Tomice.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|