a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Organizacje, stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatuStowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
"Dać Szansę"

34-100 Wadowice
osiedle XX-lecia 1
tel. 33 8731887
www.dacszanse.pl
Koło Dzieci Niepełnosprawnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
34-100 Wadowice
ul. M. Wadowity 9a
tel. do przewodniczącej Koła - 8232280, 604372706
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Beskidzkie
34-123 Chocznia
Kaczyna 50
tel. 8730379
Wspólnota "Mali Przyjaciele Św. Franciszka"
przy Seminarium Duchownym OO Bernardynów

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Bernardyńska 25
tel. 8766480 - Brat Cecylian Szczepanik
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Społeczności Lokalnej "TOTUS"
34-100 Andrychów
ul. Starowiejska 30
tel. 8703518
Polski Związek Niewidomych w Wadowicach
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 15
tel. 8232254
Polski Związek Niewidomych w Andrychowie
34-120 Andrychów
ul. Krakowska 74
tel. 600148820
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Oddziału Rejonowego w Wadowicach

34-100 Wadowice
ul. Teatralna 1
tel. 8234087
Wspólnota Wiara i Światło "RAFAŁKI"
przy Parafii p.w. Ofiarowania NMP, w Wadowicach

34-100 Wadowice
Pl. Jana Pawła 1
tel. 8732110 (do parafii)

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Zebrzydowicach,

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Zebrzydowice 1
tel. 8764896
wtz.zebrzydowice@interia.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare"
34-100 Wadowice
ul. Wojtyłów 16
tel. 33-873-23-63
www.adiutare.eu
Warsztat Terapii Zajęciowej
organ prowadzący: Caritas Archidiecezji Krakowskiej
34-116 Spytkowice
ul. Górki 28A
tel: 728 755 108
wtz.spytkowice@caritas.pl


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|