a a a
 1. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej wsppracy na rzecz wsparcia osb i rodzin"
 2. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastpczej w okresie epidemii COVID-19
 3. Rozbudowa i modernizacja czci obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarzdowych
 4. Zakup laptopw do szk i placwek owiatowych Powiatu Wadowickiego
 5. Modernizacja obiektw infrastruktury z przeznaczeniem na cele spoeczne w zakresie boisk sportowych przy Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Wadowicach
 6. Poprawa dostpnoci do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
 7. Modernizacja obiektw infrastruktury z przeznaczeniem na cele spoeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Oglnoksztaccym w Wadowicach
 8. Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychw i Wieprz, stanowicej bezpored
 9. Zabezpieczenie osuwiska w cigu drogi powiatowej nr 1766 K Tomice-Pieko w m. Tomice wraz z przebudow drogi w km 2+270,2 – 2+350”
 10. „E-usugi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”
 11. Wadowickie Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego
 12. Andrychowskie Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego
 13. Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego
 14. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1769 K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice w km 2+827 - 3+527"
 15. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawa II w Wadowicach o Pawilon kowy E
 16. Przebudowa drg powiatowych w Powiecie Wadowickim- 04-254, 04-306
 17. Przebudowa odcinkw drg powiatowych nr 1737K , 1738K pooonych na terenie Gminy Andrychw
 18. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1730K pooonej na terenie Gmin Kalwaria Zebrzydowska i Stryszw
 19. Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1768K Brzenica - Tomice pooonej na terenie Gminy Tomice
 20. Modernizacja drogi powiatowej nr 1768K na terenie Gminy Brzenica – odcinek Nowe Dwory – Tucza
 21. Modernizacja drogi powiatowej nr 1768K Brzenica – Tomice na odcinku Wyra – Witanowice
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Projekty dofinansowane z funduszy UE 1. 1
 2. 2
 3. nastepna
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|