a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Aktualna sytuacja epidemiczna w powiecie wadowickim

23-10-2020

Aktualna sytuacja epidemiczna w powiecie wadowickim
Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach przedstawia poniej informacj o aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie wadowickim. Zgodnie z danymi Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach na dzie 23.10.2020 r. na terenie powiatu:
-liczba mieszkacw objtych kwarantann – 1360 osb
-liczba osb zakaonych – 1191 + 3 osoby wykazywane przez inne wojewdztwo i powiat,
w tym liczba liczba ozdrowiecw – 493 + 3 wykazane przez inne wojewdztwo i powiat.
Z powodu COVID-19 zmaro 0 osb, a z powodu wspistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmaro 15 osb. 1 osoba zakaona zmara z innych przyczyn.

Liczba ta w poszczeglnych gminach rozkada si nastpujco: gmina - liczba w kwarantannie (liczba zakaonych)
Gmina Andrychw – 369 (297 osb zakaonych w tym 104 ozdrowiecw - 1 wykazany przez inne wojewdztwo, 16 osb hospitalizowanych, 173 osoby w izolacji domowej, 4 osoby zmary)

Gmina Brzenica – 72 (66 osb zakaonych w tym 18 ozdrowiecw, 46 osb w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana, 1 osoba zmara)

Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 97 (123 osoby zakaone w tym 60 ozdrowiecw, 56 osb w izolacji domowej, 3 osoby hospitalizowane, 4 osoby zmary)

Gmina Lanckorona – 68 (97 osb zakaonych w tym 59 ozdrowiecw, 33 osoby w izolacji domowej, 4 osoby hospitalizowane, 1 osoba zmara)

Gmina Mucharz – 26 (57 osb zakaonych w tym 40 ozdrowiecw, 16 osb w izolacji domowej, 1 osoba hospitalizowana)

Gmina Spytkowice – 61 (41 osb zakaonych w tym 13 ozdrowiecw - 1 ozdrowieniec wykazywany przez inny powiat, 27 osb w izolacji domowej, 1 osoba zmara)

Gmina Stryszw – 163  (64 osoby zakaone w tym 30 ozdrowiecw, 28 osb w izolacji domowej, 6 osb hospitalizowanych)

Gmina Tomice – 84 (48 osb zakaonych w tym 17 ozdrowiecw - 1 ozdrowieniec wykazany przez inny powiat, 28 osb w izolacji domowej, 1 osoba w izolatorium, 2 osoby hospitalizowane)

Gmina Wadowice – 285 (267 osb zakaone w tym 89 ozdrowiecw, 159 osb w izolacji domowej, 14 osb hospitalizowanych, 5 osb zmaro)

Gm. Wieprz – 135 (134 osoby zakaone w tym 66 ozdrowiecw, 61 osb w izolacji domowej, 7 osb hospitalizowanych).


Przypominamy, e aktualne dane odnonie sytuacji epidemicznej mona znale rwnie na stronie PSSE w Wadowicach: https://tiny.pl/7dqzm . Dane te s na bieco aktualizowane.

Przypominamy, e podstawowym rodkiem ochronnym przed koronawirusem jest waciwe mycie rk. Niezwykle istotne jest unikanie bezporedniego kontaktu z innymi osobami, ewentualnie zachowanie odpowiedniej odlegoci, a najlepiej niewychodzenie z domu.


Osoby, u ktrych wystpuje duszno, gorczka, kaszel, czyli objawy sugerujce moliwo zaraenia si niebezpiecznym wirusem proszone s o kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu.

Kontakt z Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn – tel. 698 926 976
z NFZ, tel. 800 190 590 (caodobowa infolinia).


Caodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115.


Mapa zarae koronawirusem, z podziaem na poszczeglne wojewdztwa, jest natomiast dostpna pod poniszym linkiem: https://tiny.pl/tb93t


Jednoczenie informujemy, i wszelkie informacje i pytania odnonie koronawirusa znajduj si w serwisie rzdowym:  https://tiny.pl/tbtx4

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|